Exigus upphör!
Vi vill påminna om att tjänsten Exigus Bildbank kommer att upphöra och stängas ner 2018-12-15. Har ni frågor om detta, vänligen kontakta sales@qbank.se
Exigus ends!
We want to remind you that the Exigus service will expire and close down 2018-12-15. If you have questions about this, please contact sales@qbank.se
Exigus